Vize společnosti

Best One Service s.r.o.

Už samotný název naší společnosti - Best One Service, tzn. NEJLEPŠÍ SLUŽBA - naznačuje, kam směřujeme. Současný trh je zahlcen firmami, které poskytují rozmanité služby různého rozsahu a kvality. Negativním důsledkem tohoto faktu jsou situace, do kterých se zákazníci mohou dostávat a často i dostávají - najmou si určitou službu, která se stane časem nedílnou a důležitou součástí jejich podnikání. S rozvojem podnikatelských aktivit však zcela přirozeně rostou i jejich potřeby a nároky na kvalitu, obsah či rozsah této služby. Naneštěstí však úpravy, přizpůsobení, rozšíření či změna kvality těchto "standardizovaných" služeb nebývají ve většině případů možné, a nebo jsou neskutečně drahé.
Naše společnost si váží svých klientů a chce jim maximálně vycházet vstříc. Cílem naší společnosti je poskytovat ty nejlepší služby a servis. Důraz klademe zejména na:

  • individuální přístup
  • analýzu a pochopení požadavků klienta
  • návrh optimálního řešení pro partnera v mixu očekávání x náklady x užitek
  • aktivní spolupráci na rozvoji partnerova byznysu
  • přizpůsobování našich služeb v souladu s požadavky zákazníka
  • proaktivní přístup a spolupráci nejen v oblasti našeho působení, ale i v těch částech byznysu, které na ně navazují
  • soulad našich služeb s moderními obchodními i technickými trendy
Přejeme si, aby nás zákazník vnímal jako partnera, se kterým spolupracuje na společné věci. Partnera, který je spolehlivý a natolik erudovaný, že mu vždy dokáže dobře poradit.

Není naší motivací mít velké množství zákazníků, ke kterým budeme přistupovat jako k položkám v seznamu. Chceme mít právě tolik klientů, abychom se jim mohli plně věnovat a spolu s nimi úspěšně rozvíjet jejich (a tím pádem i náš) byznys.

To je naše vize.
Kontakty

Best One Service s.r.o.
Vrchlického sad 1894/4
602 00  Brno - Černá Pole
tel: 539 094 250
fax: 539 094 259
IČ: 28 263 014
info@bestoneservice.cz
kontakty

Vytvořeno v Live System ©     Vaše IP adresa je: 35.172.230.21